Home Home
příjemný večer
srdečně Vás vítáme
je úterý 26. září


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.

Veřejné zakázky – školení, odborné posudky, realizace zadavatelských činností • Finanční kontrola - školení finanční kontroly, finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, veřejnosprávní kontroly na místě • Kurzy na zakázku
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ PATNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Aktuálně!

Vážení přátelé,

poslanci určitě moc chtěli, ale dopadlo to jako vždycky. Zákon o řízení a kontrole veřejných financí nakonec přijat nebyl a vzhledem k tomu, že se jedná evidentně o zákon prokletý (je to už druhá vláda, která zákon neprosadila a osmý pokus o zásadní novelu zákona o finanční kontrole) máme, myslím, čas tak dva tři roky, než se zase budeme o podobném zákonu bez emocí bavit.

Je nám to samozřejmě moc líto, i když musíme připustit, že žádná velká vůle k přijetí zákona nebyla a že zákon také opravdu měl některé vady, pro které to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. Samozřejmě plánovaný kurz k tomuto zákonu, který se měl konat 22.9.2017 rušíme.

Jako částečnou kompenzaci za kurz k neschválenému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí jsme pro vás aktuálně připravili rekapitulaci všech relevantních zákonů v oblasti finanční kontroly, více...

Zde naleznete kompletní harmonogram kurzů na II. pololetí 2017, ze kterých můžete vybírat a na které se můžete přihlásit již teď.

Další legislativní aktuality:

a) Novela zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, více...

b) Na probíhající zářijové schůzi PSP by měla být ve třetím čtení schválena také velká novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která od 1. 1. 2018 zásadně změní systém a způsob přidělování dotací ze státního rozpočtu a fondů ESIF. Můžeme tedy už jen doufat, že tuto novelu nestihne stejný osud, jaký zničil zákon o řízení a kontrole veřejných financí.

AKTUÁLNĚ - PŘIPOMÍNÁME KONKRÉTNÍ KURZY NA II. POLOLETÍ 2017 - NEZMEŠKEJTE!!


NázevDatum
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv (ve znění novely č. 249/2017 Sb.)20.9.2017 (ZDE)
Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek3., 4., 11., a 12. 10. 2017 (ZDE)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0) 17. 10. 2015(ZDE)
Veřejné zakázky malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení + Metodický pokyn pro ZVZ na období 2014-202018. 10. 2017(ZDE)
Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona – kontrolní listy k novému ZZVZ24.10.2015 (ZDE)
Finanční kontrola ve veřejné správě - jak to teď bude dál? – nový kurz14. 11. 2017 (ZDE)

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *652.doc   Harmonogram na II. pol. 2017
(Soubor vložen 06.09.2017, 23:24:08, Editace 06.09.2017, 23:24:08)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

3.,4., 11., 12. 10. 2017

Kurz:  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0)

17.10.2017

Kurz:  Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení

18.10.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

24.10.2017

Kurz:  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – jak to bude doopravdy – Praha !!

25.10.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.11.2017

Kurz:  „Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“

2.11.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.11.2017

Kurz:  „Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“

8., 9., 15., a 16. 11. 2017

Kurz:  „Stress Management“

9.11.2017

Kurz:  Finanční kontrola ve veřejné správě – a jak to teď bude dál?

14.11.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

15.11.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

16.11.2017

Kurz:  „Audit a kontrola v oblasti inventarizace majetku“

20.11.2017

Kurz:  Kontrola a tvorba protokolů

22.11.2017

Kurz:  „Dlouhodobý majetek ze všech úhlů pohledu“

27.11.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů

28.11.2017

Kurz:  Přístup k informacím, právo na informace a ochrana osobních údajů z pohledu auditu, kontroly a veřejných zakázek

6.12.2017

Kurz:  Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z

6., 7. 12. 2017