Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je sobota 25. listopadu


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.

Veřejné zakázky – školení, odborné posudky, realizace zadavatelských činností • Finanční kontrola - školení finanční kontroly, finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, veřejnosprávní kontroly na místě • Kurzy na zakázku
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ PATNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky - sleva 30%

Čtyřdenní kurz nabitý informacemi z oblasti účetnictví. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti účetnictví, je vhodný i pro úplné začátečníky, i pro „neúčetní“. Je vhodný k seznámení se základními principy a odlišnostmi jednotlivých typů účetnictví pro oblast řízení a kontroly. Kurz je zvláště vhodný pro projektové a finanční manažery, kontrolory i interní auditory. Kurz je pro všechny účastníky skvělou příležitostí, jak zvládnout a odstranit tradiční problém kontrol a auditů, kterým bývá nedostatečná znalost účetnictví a účetních postupů. Naopak zkušení účetní si osvěží své znalosti a získají odpovědi na otázky od dlouholetého auditora a velice žádaného lektora Ing. Viléma Juránka. Ing. Juránek s ohledem na své dlouholeté praktické (jako auditor) i pedagogické zkušenosti získává v hodnoceních již realizovaných kurzů mimořádně dobré hodnocení od účastníků. V hodnocení jeho kurzů se často se objevuje věta ve smyslu „Konečně jsem pochopil, o čem to vlastně je“; to je zároveň i potvrzením toho, že původní záměr tohoto kurzu je plněn a jeho absolvent může jít do kontroly opravdu bez obav, že bude vypadat jako neznalý této problematiky.

Kurz seznamuje s legislativním rámcem účetnictví v ČR, vysvětluje základní principy a logiku účetnictví, způsob zajištění průkaznosti v účetnictví, seznamuje se základními účetními pojmy, základními principy účtování vybraných oblastí majetku, dotací, mzdových nákladů a cestovních náhrad v porovnání účetnictví rozpočtové sféry, účetnictví podnikatelů a účetnictví nevýdělečných organizací. Místo konání: K-Centrum SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha Více informací a přihláška ZDE.


Aktuálně!

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

společnost Český a moravský účetní dvůr se odchodem Mgr. Bohdana Dvořáka, lektora kurzů a jednatele společnosti, dostala chtě nechtě do nové fáze svého fungování. Po komplikovaném zvažování a po konzultacích s mnohými z vás jsme se rozhodli činnost společnosti zatím neukončit. Budeme rádi, pokud nám odpustíte několik organizačních změn v našich kurzech. Rozhodně si ale nepřejeme, abyste nám odpustili jakékoliv zhoršení kvality služeb, které jsme Vám 15 let nabízeli a chceme nabízet dál. Nebude to stejné, ale uděláme pro to maximum a budeme rádi za vaše připomínky a podněty.

Do konce roku 2017 Vám nabízíme kurzy, které naleznete v harmonogramu ZDE nebo níže.AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *663.doc   Aktuální - harmonogram na II. pol. 2017
(Soubor vložen 07.11.2017, 08:18:24, Editace 07.11.2017, 08:18:24)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.