Home Home
pěkné odpoledne
srdečně Vás vítáme
je úterý 28. března


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.

Veřejné zakázky - školení • Veřejné zakázky - odborné posudky • Veřejné zakázky - realizace zadavatelských činností • Finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU • Školení finanční kontroly • Kurzy na zakázku • Metodická a konzultační spolupráce v rámci projektů • Finanční kontrola • Interní audit • Veřejnosprávní kontroly na místě • Protikorupční audity
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ PATNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Aktuálně -

Vážení přátelé,

chemoterapie i radioterapie Mgr. Bohdana Dvořáka probíhají úspěšně, takže již v prosinci 2016 mohl jako lektor znovu vést první „rehabilitační“ kurz k zákonu o rozpočtových pravidlech a další kurz k zákonu o zadávání veřejných zakázek vedl osobně již 16. února v Praze (viz foto níže).

Stejně tak věříme, že Mgr. Bohdan Dvořák povede i všechny další kurzy v I. pololetí 2017; návrh harmonogramu na jarní semestr 2017 je níže nebo na odkazu ZDE - takže můžete vybírat všechny naše nové kurzy, podle vaší aktuální potřeby.

Do jarního semestru v Praze jsme aktuálně zařadili ještě na základě vaší poptávky následující nové kurzy:

Více...

Legislativní aktuality:

15. března 2017 schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení návrh nového zákona o řízení a kontrole, který od 1.1.2018 nahradí zákon o finanční kontrole a nastaví nové podmínky pro výkon řídící kontroly a interního auditu. Návrh zákona - sněmovní tisk 1001/0 je přílohou č. 1 našeho Mini Bulletinu; vzhledem ke schválení nového zákona jsme pro vás aktuálně připravili další kurz k novému zákonu, který opět povede Mgr. Jana Kranecová z ministerstva financí (23.5.2017 - Praha)

Aktuality ČMUD: Nepropásněte níže uvedené dubnové kurzy, které by mohly být brzy kapacitně naplněny!

„Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“ Praha, Senovážné náměstí, 26. dubna 2017

„Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“ Praha, Senovážné náměstí, 27. dubna 2017 – lektoři Ondřej Hartman EY a Mgr. Bohdan Dvořák


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 2)
Klik - plná velikost Kurz - 22. prosince 2016 (1)
(Obrázek vložen 11.01.2017, 09:06:34, Editace 11.01.2017, 09:06:34)
Klik - plná velikost Kurz - 22. prosince 2016 (2)
(Obrázek vložen 11.01.2017, 09:06:55, Editace 11.01.2017, 09:06:55)
Počet obrázků vložených ke článku: 2

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *619.doc   Příloha - Novela
(Soubor vložen 21.12.2016, 08:50:20, Editace 21.12.2016, 08:50:20)
Počet souborů vložených ke článku: 1

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *631.doc   Harmonogram kurzů na I. pol. 2017 - aktuálně k 21.3.2017
(Soubor vložen 21.03.2017, 18:52:18, Editace 21.03.2017, 18:52:18)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout

26.4.2017

Kurz:  Programové období 2014-2020 - způsobilé výdaje

27.4.2017

Kurz:  „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“ - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017

4.5.2017

Kurz:  „Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“

16.5.2017

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

17. a 18. 5. 2017

Kurz:  „Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017“

23.5.2017

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

24.5.2017

Kurz:  Čtení účetních výkazů

24.5.2017

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

24.5.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha !!

30.5.2017

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“

31.5.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.6.2017

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

6., 7. 12. a 13. 6. 2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

8.6.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.6.2017

Kurz:  „Stress Management“

13.6.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – BRNO

14.6.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Olomouc !!

21.6.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

21.6.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontrole

22.6.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

22.6.2017

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

I. pol. 2017