Home Home
dobré ráno
srdečně Vás vítáme
je úterý 27. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.

Veřejné zakázky – školení, odborné posudky, realizace zadavatelských činností • Finanční kontrola - školení finanční kontroly, finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, veřejnosprávní kontroly na místě • Kurzy na zakázku
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ PATNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Aktuálně:

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KONKRÉTNÍ KURZY JIŽ NA II. POLOLETÍ 2017 !! :

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv20. září 2017Mgr. Oldřich Kužílek
Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 201722. září 2017Mgr. Jana Kranecová
Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontroletermín bude upřesněnIng. Vilém Juránek
Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek3., 4., 11., a 12 října 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0)17. října 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách1. listopadu 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení18. října 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek – kontrolní listy k novému ZZVZ24. října 2017Mgr. Bohdan Dvořák

Legislativní aktuality:

a) Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí prošel 6. června ve druhém čtení a třetí čtení by mělo proběhnout na další červnové schůzi, která začíná 26. června 2017. I přesto, že bylo podáno ještě několik pozměňovacích návrhů z pléna, lze očekávat poměrně hladký průběh projednávání a pokud zákon schválí i Senát, mohl by být zákon vyhlášen po prázdninách. Aktuálně k tomuto zákonu připravujeme již na konec září kurz s osvědčenou a oblíbenou lektorkou - Mgr. Janou Kranecovou z Ministerstva financí ČR. Lze předpokládat, že obsahem kurzu bude již senátní, nebo schválená verze.

b) Nepřehledná situace však stále trvá u novely zákona o registru smluv, kterou Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, když nakonec podala skupina poslanců svůj vlastní nový návrh novely tohoto zákona, který by měl být přijat ve zrychleném režimu co nejdříve. Proto je nutno připomenout, že od 1. července 2017 vstupuje v účinnost ustanovení § 6 a 7 zákona (neplatnost uzavřené a nezveřejněné smlouvy!) – i když v novém poslaneckém návrhu novely se navrhuje odložení účinnosti až do dne vyhlášení přijaté novely, to ovšem za předpokladu, že se nový legislativní pokus v tomto volebním období zdaří. Proto jednoznačně doporučujeme až do vyhlášení případné novely zveřejňovat od 1.7.2017 dle stávající úpravy zákona!!


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *636.doc   Analýza kontrol (MF)
(Soubor vložen 01.06.2017, 09:07:47, Editace 01.06.2017, 09:08:02)
Počet souborů vložených ke článku: 1

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *645.doc   Harmonogram kurzů na II. pol. 2017
(Soubor vložen 12.06.2017, 10:51:07, Editace 12.06.2017, 10:51:07)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

I. pol. 2017

Kurz:  Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

20.9.2017

Kurz:  Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2018

22.9.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontrole

termín bude upřesněn

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

3.,4., 11., 12. 10. 2017

Kurz:  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0)

17.10.2017

Kurz:  Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení

18.10.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

24.10.2017

Kurz:  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – jak to bude doopravdy – Praha !!

25.10.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.11.2017

Kurz:  „Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“

2.11.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.11.2017

Kurz:  „Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“

8., 9., 15., a 16. 11. 2017

Kurz:  „Stress Management“

9.11.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

15.11.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

16.11.2017

Kurz:  „Audit a kontrola v oblasti inventarizace majetku“

20.11.2017

Kurz:  Kontrola a tvorba protokolů podle nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí

22.11.2017

Kurz:  „Dlouhodobý majetek ze všech úhlů pohledu“

27.11.2017

Kurz:  Přístup k informacím, právo na informace a ochrana osobních údajů z pohledu auditu, kontroly a veřejných zakázek

6.12.2017

Kurz:  Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z

6., 7. 12. 2017