Home Home
pěkné poledne
srdečně Vás vítáme
je pondělí 5. prosince


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.










Mapa webu



Redakční systémy REGIS®

Hlavní stránka - o firmě
_________________________________________________________________

Veřejné zakázky - školení • Veřejné zakázky - odborné posudky • Veřejné zakázky - realizace zadavatelských činností • Finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU • Školení finanční kontroly • Kurzy na zakázku • Metodická a konzultační spolupráce v rámci projektů • Finanční kontrola • Interní audit • Veřejnosprávní kontroly na místě • Protikorupční audity
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ ČTRNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.


Aktuálně -

Vážení přátelé,

Děkujeme Vám za nespočet přání brzkého uzdravení adresovaných Mgr. Bohdanu Dvořákovi.

Zdravotní stav lektora Mgr. Bohdana Dvořáka mu bohužel nedovoluje plnohodnotným způsobem odučit kurzy plánované na prosinec tohoto roku. Podařilo se nám zajistit odpovídající lektorské zastoupení, proto jsme se rozhodli kurzy nerušit. Struktura kurzů zůstává zachována. Oba níže představení lektoři k základu kurzu, vytvořeném naší společností, přidají vlastní přidanou hodnotu a své lektorské zkušenosti tak, aby zůstal zachován vysoký standard našich kurzů.

Jedná se o kurzy:

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně"

„Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek “

Více informací níže v přiloženém Mini Bulletinu.

Děkujeme všem za pochopení této mimořádné situace a těšíme se s Vámi se všemi na naše další setkávání. Omlouváme se za způsobené komplikace.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím v první řade na Mgr. Koláře (KONTAKT)

Legislativní aktuality:

vyšla celá řada užitečné metodiky MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (vzory dokumentů, procesní postupy a metodika) vše najdete na webové adrese - ZDE.

V rámci zbývající nabídky na II. pololetí 2016 Vás zveme zejména na níže uvedené kurzy:

1. Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout – Praha, 30. listopadu 2016 (lektorky Mgr. Drahomíra Švancarová a Mgr. Hana Dvořáková)

– kdo se neumí dohodnout, jako by nebyl – viz povolební jednání politiků po krajských volbách!

2. Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek- Praha, 1. prosince 2016 (lektor Mgr. Pavel Herman, poradce ministryně MMR)

– seznamte se novou metodikou k ZVZ s jejím spoluautorem! (nová stavební vyhláška, převratná vyhláška pro nákupy motorových vozidel!)

3. Správní řád ve vazbě na kontrolní řád - Praha, 1. prosince 2016 (lektorka JUDr. Dana Římanová)

- je nezbytné zvládnout správní řád v oblasti veřejnoprávních smluv na ÚSC a všichni společně v rámci kontroly podle zákona o kontrole.

4. Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017 (Mgr. Jana Kranecová)

– termín 26. října 2016 byl už plně obsazen NOVÝ TERMÍN 8. 12. 2016

5. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

6. Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

7. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“ - z pohledu kontroly a auditu


Soubory vložené ke článku (počet: 2)
Otevři soubor *612.doc   Mini Bulletin
(Soubor vložen 23.11.2016, 11:27:08, Editace 23.11.2016, 11:27:08)
Otevři soubor *608.doc  

Kurzy - přehled a změny

(Soubor vložen 10.10.2016, 22:23:34, Editace 10.10.2016, 23:14:11)
Počet souborů vložených ke článku: 2

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *609.doc   Harmonogram na II. pol. 2016 - aktuálně k 10.10.2016
(Soubor vložen 10.10.2016, 22:25:43, Editace 10.10.2016, 22:25:43)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.



Nejbližší termíny kurzů

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha ZMĚNA TERMÍNU!

7.12.2016

Kurz:  Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017 NOVÝ TERMÍN!

8.12.2016

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek “ - ZMĚNA TERMÍNU!

14.,15., 19. a 20. 12. 2016

Kurz:  „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“ - z pohledu kontroly a auditu ZMĚNA TERMÍNU!

22.12.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Olomouc -DOČASNĚ ODLOŽENO

2017

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Brno - DOČASNĚ ODLOŽENO

2017

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“DOČASNĚ ODLOŽENO

2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ - DOČASNĚ ODLOŽENO

2017

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“ - DOČASNĚ ODLOŽENO

2017

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

I. pol. 2017