Home Home
dobré ráno
srdečně Vás vítáme
je neděle 29. května


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.


Mapa webuRedakční systémy REGIS®

Hlavní stránka - o firmě
_________________________________________________________________

Veřejné zakázky - školení • Veřejné zakázky - odborné posudky • Veřejné zakázky - realizace zadavatelských činností • Finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU • Školení finanční kontroly • Kurzy na zakázku • Metodická a konzultační spolupráce v rámci projektů • Finanční kontrola • Interní audit • Veřejnosprávní kontroly na místě • Protikorupční audity
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ TŘINÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.


Aktuálně!

prezident republiky podepsal v pátek 22. dubna nový zákon o zadávání veřejných zakázek s odloženou účinností na šest měsíců od zveřejnění ve Sbírce. Lze-li předpokládat, že zákon vyjde ve Sbírce ještě v dubnu, potom vstoupí nový zákon v účinnost od 1. října 2016.

Obsáhlejší informace jste již obdrželi v Mini Bulletinu nebo je najdete v aktualitách ZDE

Pokud nejste odběratelem Mini Bulletinu, můžete se o jeho odběr přihlásit ZDE.


V souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek připomínáme všechny kurzy, které jsme pro vás k novému zákonu připravili ještě v 1. pololetí 2016: Více...

Také jsme pro Vás připravili harmonogram na II. pol. 2016, pokud byste k němu měli jakékoliv připomínky nebo pokud byste měli jakékoliv návrhy, co Vám v harmonogramu chybí, co bychom mohli v budoucnu doplnit, určitě nás o tom informujte! Víc viz KONTAKTY.

NOVÝ HARMONOGRAM ZDE nebo na ve výběru našich kurzů k objednání ZDE.

Aktuality ČMÚD

Vzhledem k tomu, že se blíží okamžik, kdy bude do vlády a následně do Sněmovny předán návrh zcela nového zákona o řízení a kontrole, který by měl v roce 2017 nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, připravili jsme pro vás nový kurz „Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017“. Více...

TERMÍNY KURZŮ PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020

Stále platí nabídka nových termínů na kurzy, zaměřené na čerpání ESI fondů v novém programovém období 2014 - 2020 v těch oblastech, které jsou klíčové pro úspěšnou realizaci konkrétních projektů – tj. v oblasti způsobilých výdajů, rozpočtových pravidel, účetnictví, veřejné podpory, veřejných zakázek a veřejnosprávní kontroly podle nového kontrolního řádu. Více...

Bližší informace o výše uvedených kurzech, ale i o dalších kurzech, které pro Vás připravujeme v I. pololetí 2016, naleznete níže v harmonogramu


Zvýhodnění účasti na více kurzech v průběhu jednoho pololetí – sleva 10%!

Každý, kdo se v I. pololetí 2016 účastní našeho kurzu, získá automaticky slevu 10% na další kurz, který u nás následně absolvuje. Sleva se vztahuje na konkrétní osobu, nikoliv na vysílající organizaci.Více...


AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Podrobnosti o našich kurzech na příští rok najdete v přiloženém harmonogramu kurzů na I. pololetí 2016. Při výběru prosím věnujte pozornost místu konání semináře - opět jsme pro velký zájem zařadili kurzy v Brně, Olomouci a Plzni. Více níže v části MÍSTO A ČAS KONÁNÍ nebo ve vzdělávání.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *579.doc   Harmonogram na I. pol. 2016 - aktuálně k 4. 5. 2016
(Soubor vložen 04.05.2016, 12:48:10, Editace 04.05.2016, 12:48:10)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).

Opět jsme zařadili místa konání seminářů v Brně, Olomouc a Plzni.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V prvním i ve druhém pololetí 2016 jsou zařazeny vybrané kurzy opět i v Brně a Olomouci:

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Olomouc - 30.5.2016

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Olomouc - 10.11.2016

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Brno - 31. 5. 2016

„Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Brno - 24. 11. 2016

V případě Vašeho zájmu se budeme pokoušet nabídku seminářů mimo Prahu rozšiřovat nebo můžete využít zakázkových kurzů a přijedeme tam, kam si určíte.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbližší termíny kurzů

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Olomouc

30.5.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – finální verze; novinky a změny v novém zákoně – Brno

31.5.2016

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

1.,2., 8. a 9.6.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

14.6.2016 - NOVÝ TERMÍN

Kurz:  „Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“

15.6.2016

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

16.6.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

7.9.2016

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

14.9.2016

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

5. - 6. 10. 2016

Kurz:  „Informace vyplývající z účetní závěrky“ – pro účely kontroly a auditu

12.10.2016

Kurz:  „Audit a kontrola v oblasti inventarizace majetku“

13.10. 2016

Kurz:  „Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“

19., 20. 10. a 2., 3. 11. 2016

Kurz:  "Nové programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje"

25.10.2016

Kurz:  „Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017“

26.10.2016

Kurz:  „Zákon o svobodném přístupu k informacím“ – ve vazbě na nový ZZVZ

2.11.2016

Kurz:  „Zákon o ochraně osobních údajů“ – ve vazbě na nový ZZVZ

2.11.2016

Kurz:  „Použití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek“ – podle nového ZZVZ

8.11.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

9.11.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Olomouc

10.11.2016

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

15., 16., 22., 23. 11.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Brno

24.11.2016

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“

30.11.2016

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“

30.11.2016

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

1.12.2016

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

7.12.2016

Kurz:  „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

8.12.2016

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

14. a 15. 12. 2016

Kurz:  „Použití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek“ – podle nového ZZVZ

II.pol.2016

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

II. pol. 2016

Kurz:  „Audity dotací“ - co lze očekávat od povinného externího auditu dotace

II. pol. 2016