Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je úterý 23. května


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.

Veřejné zakázky – školení, odborné posudky, realizace zadavatelských činností • Finanční kontrola - školení finanční kontroly, finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, veřejnosprávní kontroly na místě • Kurzy na zakázku
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ PATNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Aktuálně -

nepropásněte květnové kurzy:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NOVELA!4. 5. 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv16. 5. 2017Mgr. Oldřich Kužílek
Veřejné zakázky malého rozsahu v podmínkách období 2014 - 202023. 5. 2017Mgr. Bohdan Dvořák
Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb...23. 5. 2017Mgr. Jana Kranecová
Čtení účetních výkazů24. 5. 2017Ing. Vilém Juránek

Legislativní aktuality:

a) Od 18. dubna 2017 nabylo vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení. Aktuální informace bude součástí kurzu Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek od A do Z – půl roku zkušeností; 17. a 18. května 2017 (ZDE)

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky - toto ustanovení zákona má však odloženou účinnost.

Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu - a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatele je pak účinnost posunuta na 18. října 2018.

b) Do 1. čtení jde v Poslanecké sněmovně znovu novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 1071/0 je přílohou květnového Mini Bulletinu), který zásadním způsobem mění postupy a podmínky pro poskytování dotací zavedením dlouho diskutovaného „omezeného“ správního řízení, podle kterého budou dotace poskytovány od 1.1.2018. Obsah novely bude mj. součástí náplně kurzu k rozpočtovým pravidlům, který se bude konat 4. května 2017 v Praze (lektor Mgr. Bohdan Dvořák).(ZDE)

c) Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí je ve druhém čtení, nebyl však doposud zařazen na program dubnové schůze; lze očekávat, že bude zařazen až na květnovou schůzi, na které by měl být schválen i ve třetím čtení 23. května 2017 (lektorka Mgr. Jana Kranecová - Ministerstvo financí ČR) (ZDE) bude součástí náplně kurzu nejaktuálnější stav.

d) Poněkud nepřehledná situace nastala u novely zákona o registru smluv, kterou Senát vrací do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. S aktuálním stavem projednávání vás seznámí 16. května 2017 Mgr. Oldřich Kužílek. (ZDE) Anotaci nového kurzu k registru smluv naleznete na www.cmud.cz a je přílohou květnového Mini Bulletinu.


AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *634.doc   Harmonogram kurzů na I.pol. 2017
(Soubor vložen 04.05.2017, 14:01:56, Editace 04.05.2017, 14:01:56)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017“

23.5.2017

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“

23.5.2017

Kurz:  Čtení účetních výkazů

24.5.2017

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

8.6.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.6.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha !!

12.6.2017

Kurz:  „Stress Management“

13.6.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

21.6.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontrole

22.6.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

22.6.2017

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

I. pol. 2017

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

3.,4., 11., 12. 10. 2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

17.10.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

24.10.2017