Home Home
pěkné poledne
srdečně Vás vítáme
je pátek 17. srpna


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě
15 let ČMUD

Veřejné zakázky – školení, odborné posudky, realizace zadavatelských činností • Finanční kontrola - školení finanční kontroly, finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ ŠESTNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Nový harmonogram na II. pol. 2018

Dovolujeme si upozornit na nový harmonogram na II. pol. 2018. Doufáme, že s ním budete spokojeni, všem přejeme příjemné prožití prázdnin a děkujeme, že za vaší podporu v uplynulém pololetí.

Těšíme se na Vás na dalších kurzech!

Český a moravský účetní dvůr, s. r. o.


AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 4)
Otevři soubor *765.doc   Kurzy - komunikace
(Soubor vložen 10.08.2018, 16:48:14, Editace 10.08.2018, 16:48:14)
Otevři soubor *766.doc   Kurzy - účetnictví
(Soubor vložen 10.08.2018, 16:48:46, Editace 10.08.2018, 16:48:46)
Otevři soubor *767.doc   Kurzy - kontrola
(Soubor vložen 10.08.2018, 16:49:05, Editace 10.08.2018, 16:49:05)
Otevři soubor *764.doc   Kurzy - veřejné zakázky
(Soubor vložen 10.08.2018, 16:47:43, Editace 10.08.2018, 16:47:43)
Počet souborů vložených ke článku: 4

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně“

19.9.2018

Kurz:  „Elektronizace veřejných zakázek“

20.9.2018

Kurz:  "NEN"

27.9.2018

Kurz:  „Řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole“

3.10.2018

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu (včetně metodiky MMR) a zjednodušené podlimitní řízení“

4.10.2018

Kurz:  „Chyby ve veřejných zakázkách“

9.10.2018

Kurz:  „Finanční kontrola ve veřejné správě“

10.10.2018

Kurz:  „Transfery, praktické problémy jejich účtování“

11.10.2018

Kurz:  „Vyjednávání“

17.10.2018

Kurz:  „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“

18.10.2018

Kurz:  „Kontrola a kontrolní protokoly“

24.10.2018

Kurz:  „Zadávání VZ dělených na části, stanovování hodnoty VZ, sčítání a dělení zakázek“

25.10.2018

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

30.10.2018

Kurz:  „Zadávání veřejných zakázek v roce 2018“ – seznamte se s novinkami, získejte praktické poznatky, vyvarujte se častých chyb

1.11.2018

Kurz:  „Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky“ (2 denní)

6. a 7.11.2018

Kurz:  „Způsobilost výdajů – obecně + IROP“

8.11.2018

Kurz:  „Kontrola a audit veřejných zakázek“

13.11.2018

Kurz:  „Inventarizace“

15.11.2018

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

20. a 21. 11. 2018

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“

21.11.2018

Kurz:  "Kvalifikace ve veřejných zakázkách v roce 2018"

22.11.2018

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout II“

22.11.2018

Kurz:  „Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

28.11.2018

Kurz:  „Informace vyplývající z účetní závěrky – informace pro účely kontroly nebo auditu“

29.11.2018

Kurz:  „Co dál s GDPR?“

4.12.2018

Kurz:  „Praktické příklady účtování“ 2 denní

4. a 5. 12. 2018

Kurz:  „Ochrana proti postupu zadavatele veřejných zakázek“

5.12.2018

Kurz:  „Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací“ – workshop

6.12.2018

Kurz:  „Time Management v praxi“

11.12.2018

Kurz:  „Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování“

12.12.2018