Home Home
pěkné odpoledne
srdečně Vás vítáme
je úterý 24. ledna


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.


Mapa webuRedakční systémy REGIS®

Hlavní stránka - o firmě

Český a moravský účetní dvůr slaví v letošním roce patnáct let svého působení v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy.
_________________________________________________________________

Veřejné zakázky - školení • Veřejné zakázky - odborné posudky • Veřejné zakázky - realizace zadavatelských činností • Finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU • Školení finanční kontroly • Kurzy na zakázku • Metodická a konzultační spolupráce v rámci projektů • Finanční kontrola • Interní audit • Veřejnosprávní kontroly na místě • Protikorupční audity
_______________________________________________________

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PŮSOBÍ JIŽ ČTRNÁCT LET JAKO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE AKREDITOVANÁ MINISTERSTVEM VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PODLE ZÁKONA Č. 312/2002 Sb., O ÚŘEDNÍCÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

ČESKÝ A MORAVSKÝ ÚČETNÍ DVŮR JE ČLENEM ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR A ČLENEM ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.


Aktuálně -

Vážení přátelé,

pooperační léčení i následná chemoterapie Mgr. Bohdana Dvořáka probíhá zatím velmi úspěšně, takže již v prosinci 2016 mohl jako lektor znovu vést první „rehabilitační“ kurz k zákonu o rozpočtových pravidlech (viz foto níže).

Stejně tak věříme, že Mgr. Bohdan Dvořák povede i všechny kurzy v I. pololetí 2017; návrh harmonogramu na jarní semestr 2017 je níže nebo na odkazu ZDE - takže můžete vybírat všechny naše nové kurzy podle vaší aktuální potřeby.

Legislativní aktuality: Legislativní aktuality:

a) 13. prosince 2016 byl vládě předložen nový a přepracovaný návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který definitivně zavádí zvláštní formu řízení při podávání a vyřizování žádosti o dotaci včetně možnosti podat proti rozhodnutí odvolání. Návrh je přiložen níže.

b) vláda schválila návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který za rok nahradí stávající zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole – zákon byl postoupen do sněmovny pod číslem 1001/0 a měl by být schválen v průběhu letošního roku s účinností od 1.1.2018 (k prokliknutí zde)

c) ve třetím čtení je připravena ke schválení novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která mj. zvláštní přesmyčkou nově definuje autorská práva u staveb – viz níže:

39. V § 38d písm. b) se slova „navrhne nebo provede změnu dokončené stavby, která je vyjádřením architektonického díla,“ nahrazují slovy „architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby“ a za slovo „hodnoty“ se vkládá slovo „architektonického“ - k prokliknutí - sněmovní tisk 724 ZDE


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 2)
Klik - plná velikost Kurz - 22. prosince 2016 (1)
(Obrázek vložen 11.01.2017, 09:06:34, Editace 11.01.2017, 09:06:34)
Klik - plná velikost Kurz - 22. prosince 2016 (2)
(Obrázek vložen 11.01.2017, 09:06:55, Editace 11.01.2017, 09:06:55)
Počet obrázků vložených ke článku: 2

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *619.doc   Příloha - Novela
(Soubor vložen 21.12.2016, 08:50:20, Editace 21.12.2016, 08:50:20)
Počet souborů vložených ke článku: 1

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Včasné zaslání přihlášky vám nejen zabezpečí místo na kurzu, ale i nám umožní rezervovat větší učebnu a reagovat tak na zájem o kurz, abychom nemuseli účastníky z důvodu naplněnosti kurzu odmítat.

Na semináře z tohoto aktuálního harmonogramu se můžete přihlašovat v sekci VZDĚLÁVÁNÍ


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *616.doc   Harmonogram kurzů na I. pol. 2017
(Soubor vložen 21.12.2016, 08:30:14, Editace 21.12.2016, 08:30:14)
Počet souborů vložených ke článku: 1

MÍSTO KONÁNÍ:

Naše kurzy se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1 (http://www.smosk-kcentrum.cz).


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 1)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:10:27, Editace 14.01.2013, 21:10:27)
Počet obrázků vložených ke článku: 1

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ:

Kurzy se konají v Praze na adrese K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Více zde.

V případě Vašeho zájmu můžete využít zakázkových kurzů.


Galerie obrázků vložených ke článku (počet: 5)
Klik - plná velikost Učebna č. 16
(Obrázek vložen 02.06.2013, 21:48:16, Editace 02.06.2013, 21:48:16)
Klik - plná velikost Budova K-Centra
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:03:36, Editace 14.01.2013, 21:03:36)
Klik - plná velikost K-CENTRUM mapa
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:11:58, Editace 14.01.2013, 21:11:58)
Klik - plná velikost Učebna I.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:14:56, Editace 14.01.2013, 21:14:56)
Klik - plná velikost učebna II.
(Obrázek vložen 14.01.2013, 21:15:37, Editace 14.01.2013, 21:15:37)
Počet obrázků vložených ke článku: 5

Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *465.doc   Přihláška na naše semináře
(Soubor vložen 24.09.2015, 00:13:41, Editace 24.09.2015, 00:13:41)
Počet souborů vložených ke článku: 1

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýhkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@cmud.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy či se pokusíme splnit individuální požadavky.

Podrobnější kontaktní údaje najdete v sekci KONTAKT.


VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ KURZY:

U některých kurzů nabízíme také možnost individuálního školení pro konkrétní organizaci na zakázku podle Vašich konkrétních potřeb a na vámi vybraná témata.
Předpokládaný rozsah kurzu navrhujeme v objemu 5 - 7 vyučovacích hodin cena je smluvní.Více zde.Nejbližší termíny kurzů

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně – Praha

16.2.2017

Kurz:  „Zásady nového zákona o řízení a kontrole, aneb co nás čeká ve finanční kontrole v roce 2017“

1.3.2017

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

15., 16. 3. a 12., 13. 4. 2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“

26.4.2017

Kurz:  „Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“

27.4.2017

Kurz:  „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“ - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017

11.5.2017

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

17. a 18. 5. 2017

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

24.5.2017

Kurz:  „Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“

31.5.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.6.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ"

8.6.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně" – BRNO

14.6.2017

Kurz:  „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – novinky a změny v novém zákoně" – Olomouc !!

21.6.2017

Kurz:  „Nový občanský zákoník ve vazbě na nový zákon o zadávání veřejných zakázek“

I. pol. 2017